آخرین مطالب

بایگانی روزانه: شهریور 25, 1399

دکتر طوبی کرمانی استاد فلسفه دانشگاه تهران الگوی یک زن فعال در ایران

مرحوم دکتر طوبی کرمانی دارای مدرک فوق دکتری فلسفه اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بود. مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، عضو کمیسیون بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای خیرین سلامت کشور، عضو شورای مرکزی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، اولین زن رایزن علمی و فرهنگی در یونان، مدیر مسئول کتاب علمی پژوهشی «زنان»، مولف ... ادامه مطلب »